Medicinsk fotvård remiss

Medicinsk fotsjukvård


Fotsjukvården samverkar med den övriga sjukvården för att förebygga och behandla fotskador. Inom fotsjukvården behandlas bland andra personer som har fotproblem med t.ex. på grund av diabetes eller andra sjukdomar.

Fotterapeuten behandlar dig utifrån anvisningarna på remissen och utifrån dina behov. Fotterapeuten berättar även vad du själv kan göra för att förebygga eventuella framtida fotproblem.


Patientgrupper som har rätt till medicinsk fotvård enligt avtal med landstinget:

  • patienter med diabetes (typ 1 och 2) med befintlig eller begynnande komplikation.

  • patienter med cirkulationsrubbningar som har orsakat eller riskerar att orsaka sår på foten.

  • patienter som har svåra fotproblem, missbildningar, felställningar på grund av exempelvis reumatiska, ortopediska eller neurologiska sjukdomar.

  • patienter med vissa andra medicinska fotproblem, till exempel svårare fall av nageltrång eller fotkomplikationer vid hudsjukdomen psoriasis.


Diabetiker i riskgrupp 1 som inte har påtagliga problem ska inte remitteras till fotterapeut utan ska skötas på husläkarmottagning.


Fotsjukvård inkluderar:

- Behandling enligt remiss

- Genomgång av fotstatus

- Hudstatus

- Nervstatus

- Cirkulationsstatus

- Information och rådgivning

- Omvårdnadsstatus ( deformiteter, nageltrång m.m )

- Evidens om patientens egenvård och förebyggande insatser


Remiss behövs
För att få medicinsk fotvård behöver du en remiss från läkare eller distriktssköterska och diabetessköterska.

En remiss innehåller alltid medicinsk basfakta och tydlig frågeställning. OBS Jag tar emot remiss via elektronisk.


Pris:

Kostnaden för medicinsk fotvård är 100 kr. Frikort gäller. Du som är 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift för besök hos fotvården om du har remiss.


Uteblivet besök

Du betalar en avgift för uteblivet besök även om besöket hade varit avgiftsfritt. Om du inte kan komma till ett planerat besök måste du lämna återbud senast 24 timmar före avtalad tid. Annars får du betala en avgift för uteblivet besök. Högkostnadsskydd/frikort gäller inte om du behöver betala en avgift för uteblivet besök.

( Info: https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/kostnader-och-ersattningar/patientavgifter-i-stockholms-lan/ny-avgift-for-uteblivet-besok-i-varden/ )


Varmt välkommen!