Fot & nagelsvamp

Fot & Nagelsvamp

Nagelsvamp ger en förtjockad nagel och ofta är gulgrå i färgen.

Fotsvamp är en vanlig hudsjukdom som kännetecknas av klåda, rodnad och fjällande hud.


Vanligast uppkommer den mellan fjärde och femte tån, för att sedan kanske sprida sig vidare.
Fotsvamp trivs i värme, fukt och mörker, täta skor är alltså en idealisk miljö.


Fothygien, svampdödande medel som du kan själv köpa och använda dagligen för att behandla svampen.