Hallux valgus & hammartå


Hallux valgus


Hallux Valgus är den vanligaste felställningen i foten hos vuxna, och är vanligare hos kvinnor än män. Stortån vinklas och dras mot de andra tårna på foten. Det vanligaste symptomet att man får ont över knölen när foten kläms i för trånga skor.

Man har svårt att hitta skor som passar.


Hammartå

Hallux valgus kan göra att tårna närmast stortån får ont om plats, fotvalvet sänks kan det leda till att tån intill stortån kröks och bildar en så kallad hammartå.

Hammartå är de små lederna i tån är böjda så att tån liknar en hammare. Skon kan tryck mot tåns ovansida, det bildas ofta en ömmande förhårdnad där och sedan bildas till liktorn.


Användning av alltför trånga skor antas också kunna ge upphov till tillståndet och det är bra om du använder rymliga, stadiga skor som inte klämmer i fötterna.